Kontaktujte nás

V prípade otázok sme Vám k dispozícii na nižiše uvedených telefónnych číslach a emailových adresách

Navštívte nás !

Tešíme sa na vás

Pracovná doba na nižšie uvádzaných kontaktov je od pondelka do piatkju včase od 8:00 – 16:00

Fakturačné údaje:
Obecný úrad Dolné Naštice č. 36
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 00310352
DIČ: 2021053364
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK20 5600 0000 0006 5787 4001

Starosta obce: Radoslav Kozinka

Mobil: 0903925126

Chceme sa neustále zlepšovať. Preto nám záleží na vašom názore. Napíšte nám !
Radoslav kozinka
starosta obce